animated_book fairpartners

 
 
 • societate cu capital privat, înfiinţată în 1998 la Bucureşti:
  • din anul 2008, editura funcţionează sub egida Asociaţiei Fair Partners Pentru Promovarea Ştiinţei;
  • activitate sub controlul ştiinţific al unui colectiv prestigios de referenţi;
 • profil editorial:
  • carte şcolară (manuale şcolare alternative, culegeri de probleme, teste, sinteze, enciclopedii);
  • carte universitară (cursuri, culegeri de aplicaţii, monografii, lucrări ştiinţifice);
 • prima carte editată: "Exercise Manual in Probability Theory", autori: Mihai Postolache şi Sergiu Corbu;
 • peste 120 titluri publicate până în prezent;
 • domenii de publicare (pâna în prezent): matematică, ştiinţa materialelor, fizică, inginerie chimică, ştiinta calculatoarelor, litere, agricultură;
 • autorii lucrărilor noastre: personalităţi consacrate ale învăţamântului, ştiinţei şi culturii nationale şi internaţionale;
 • principiul nostru: realizarea unor cărţi de înaltă ţinută intelectuală, dedicate învăţământului şi stiinţei, care să contribuie la dezvoltarea învăţământului românesc;
 • este editură recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetarii Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.);
 • este membră a Uniunii Editorilor din România (U.E.R.)

Made by DanielP